BØRNEUNDERSØGELSE

SER MIT BARN NORMALT?

Det nyfødte barn ser meget lidt, men begynder at se efter forældrenes ansigt i ca 6 ugers alderen. Synet udvikles derefter hele barndommen.

Begynder barnet at skele, får brug for briller eller har en øjensygdom kan denne normale udvikling af synet gå i stå.

Barnets syn undersøges ved de lovsikrede helbredsundersøgelser hos den praktiserende læge. De finder sted, når barnet er 3, 4 og 5 år. Endvidere testes barnets syn af sundhedsplejersken ved skolestart og igen 1-2 gange i løbet af skoletiden.

Her skal man opdage om begge øjne ser lige godt. Hvis ikke kan det være tegn på en ikke opdaget skelen eller brillebehov.

Børn ved ikke nødvendigvis selv, at deres syn er nedsat. De ser jo, som de altid har gjort og er derfor ikke klar over, at verden kan se anderledes ud. Det betyder, at det er op til de voksne at være opmærksomme på, om et barn har problemer med synet.

Det er derfor vigtigt, at barnet bliver undersøgt af en øjenlæge, hvis:

  • der er dårlig øjenkontakt eller mistanke om nedsat syn
  • skelen
  • umotiverede/urolige øjne
  • hovedpine og svien i øjnene ved læsning, computer, tablet eller TV brug

DU KAN ALTID FÅ EN HURTIG TID TIL DIT BARNS ØJENUNDERSØGELSE!

Det giver altid anledning til bekymring hos forældrene, hvis der rejses tvivl om, hvorvidt barnet ser normalt. I Vendsyssel Øjenklinik prioriterer vi undersøgelse af børns syn meget højt, så hos os kan du få en tid indenfor 1-8 uger til undersøgelse af dit barns øjne.

HVAD BESTÅR UNDERSØGELSEN AF?

Det er vigtigt at barnet er trygt ved mødet med øjenlægen, da en god undersøgelse kræver lidt samarbejde. I må derfor gerne forberede barnet lidt på besøget.

Vi starter med måle barnets syn med enten figurer eller bogstaver alt efter alder. Ofte vil vi efterfølgende give barnet en øjendråbe, der udvider pupillen og afslapper barnets fokuseringsevne. Dette muliggør en præcis måling af barnets eventuelle brillebehov.

Øjendråberne (Cyclogyl) svier kortvarigt umiddelbart efter øjendrypning, men erfaringsmæssigt kan de fleste børn bestikkes :-). Dråberne virker først efter en time, så det er en god ide at forberede Jer på ventetiden med lidt frugt/drikke.

Har barnet fået dryppet øjne kan specielt mindre børn i timerne efter undersøgelsen være lidt mere trætte end ellers.

Dråberne giver store pupiller, og barnet vil derfor ofte være mere lysfølsomt, indtil pupillerne igen har normal størrelse.

Efter brilleordination anbefaler vi årlig kontrol af syn og briller.