GRÅ STÆR OPERATION

 

Hvad er grå stær?

Grå stær er en uklarhed i øjets linse, der ligger bag pupillen. Når linsen bliver uklar, kan lyset ikke komme ind til nethinden, og synet bliver sløret. 

Grå stær opstår hos mange tusinde danskere hvert år og begynder oftest i 60 - 70 års alderen, men kan ses i alle aldre. Bortset fra sammenhængen med alder, finder man kun sjældent en egentlig årsag til sygdommen.
 
Hvad er symptomerne på grå stær?

De hyppigste symptomer på grå stær er: 

  • Sløring af synet både på afstand og på nært hold
  • Brillestyrken ændrer sig 
  • Blændingsgener af sollys eller kunstig belysning
  • Problemer med at køre bil om natten fordi lyset fra modkørende biler generer
  • Ændret farveopfattelse i retning af 'gulsyn'. De blå farver er svære at se
  • Eventuelt dobbeltsyn, som består uanset om man lukker det ene øje

 
Hvordan stiller man diagnosen grå stær?
Øjenlægen kan ved en øjenundersøgelse se uklarhederne i øjets linse og afgøre om synsproblemerne skyldes grå stær. Øjenlægen vil også være i stand til at konstatere, om der er anden øjensygdom end grå stær og samtidig vurdere synsgevinsten ved en evt. operation.
 
Hvordan behandles grå stær?

Den eneste effektive behandling af grå stær er operation. Operationen er typisk en kort operation på 15-30 min og foretages ambulant i lokalbedøvelse med bedøvende øjendråber.

Ved operationen fjernes hele linsen, og samtidig implanteres en ny kunstig linse af et klart plastmateriale til erstatning for den fjernede uklare linse. 

Linseoperationen foretages med ultralyd, der gennem et lille rør føres ind i øjet. Linsekernen bliver sønderdelt af ultralyden, og linsemasserne kan herefter suges ud af øjet, alt sammen gennem et lille snit, der kun er 2,2 mm stort. Snittet er så lille, at såret klapper sammen af sig selv og der skal ikke syes efterfølgende. 

Det lille snit betyder en ringe belastning af øjet, mindre operationsrisiko, hurtigere heling og opnåelse af et godt syn med et ringe brillebehov. 


 
Hvordan er resultaterne efter en grå stær operation?
Behandlingsresultaterne efter operation for grå stær er sædvanligvis gode, og de fleste patienter vil opleve et godt syn efter operationen. Synsresultatet afhænger dog af, om øjet fejler andre ting end grå stær, og hvis der eksempelvis er aldersforandringer ('forkalkningspletter') på nethinden, sukkersyge, grøn stær eller andre øjensygdomme, så kan synet ikke blive så godt, som man måske havde håbet. Omvendt gælder det, at hvis øjet kun fejler grå stær, så kan synet efter operationen blive helt normalt eller endog bedre end sædvanligt. I mange tilfælde er det således muligt at reducere et bestående brillebehov, så patienten efter operationen ikke længere er så nærsynet eller langsynet, som han eller hun plejer at være.
 
Hvilke komplikationer er der?

Behandlingsresultaterne efter operation for grå stær er sædvanligvis gode, og langt de fleste patienter vil opleve et godt syn efter operationen. Synsresultatet afhænger selvfølgelig også af, om øjet fejler andre ting end grå stær, eksempelvis aldersforandringer (AMD) på nethinden, sukkersyge, grøn stær eller andre øjensygdomme.

Omvendt gælder det, at hvis øjet kun fejler grå stær, så kan synet efter operationen blive helt normalt eller endog bedre end sædvanligt. I mange tilfælde er det således muligt at reducere et bestående brillebehov, så man efter operationen ikke længere er så nærsynet eller langsynet som man var før operationen. I mange tilfælde kan man nøjes med en læsebrille som det eneste.


Efterstær.

En hyppig komplikation, der ikke regnes for en rigtig komplikation, er den såkaldte efterstær. Efterstær skyldes uklarheder i linsens kapsel, der omgiver den kunstige linse. Dette optræder i ca. 30% af alle tilfælde og kan betyde en sløring af synet, næsten som om den oprindelige stær var vendt tilbage. Behandlingen af efterstær sker med LASER-stråler.

Med LASER-strålerne kan øjenlægen prikke hul i linsekapslen, så lyset atter kan komme ind og synet blive godt. Denne behandling er hurtig og smertefri og ikke forbundet med særlige forholdsregler i efterforløbet. 


 
Hvornår skal man vælge at lade sig operere?

I gamle dage sagde man, at stæren skulle være 'moden' inden man opererede. Det skyldtes, at risikoen ved operationen var så høj, at man ventede, til patienten ikke havde noget syn at miste, inden man opererede. 

I dag vil man råde til operation hvis udsigterne til synsgevinst er rimelig i forhold til den risiko, der er ved enhver operation. Det skal dog siges, at det ikke er ”farligt” for øjet at have grå stær, og man skal kun lade sig operere, hvis man har synsproblemer.


 
Inden operationen.

Inden operationen skal der foretages en forundersøgelse, hvor der vil blive taget en række mål af øjet for at beregne hvilken kunstig linse, der skal implanteres. Der aftales operationsdatoer og kontroldatoer. Vi anbefaler kun at få opereret ét øje ad gangen. Der er typisk 2 uger imellem operationerne med en kontrolundersøgelse 3-6 dage efter hver operation.

Dagen inden operationen anbefales det at gå i bad og vaske hår og ansigt. Eventuel make-up omkring øjet fjernes. De skal fortsat tage Deres sædvanlige medicin også faste øjendråber.

Øjendrypning i forbindelse med operation

Der sendes en elektronisk recept til apoteket på 2 forskellige slags øjendråber, henholdsvis maxidex(inflammations-dæmpende) og voltabak(inflammationsdæmpende og lidt bedøvende). Der kan hentes 3 portioner af de 2 øjendråber, og vi anbefaler at hente en ny portion ved hver operation.

Begge øjendråber skal anvendes 3 gange dagligt, dvs. 1 dråbe af hver (med 5 minutters interval) morgen+middag+aften. 

Start med øjendråberne dagen før operationen og fortsæt med øjendråberne til 3 uger efter operationen. Der skal også dryppes om morgenen på operationsdagen.

 
Operationsdagen.

På operationsdagen skal De arrangere transport til klinikken, da De ikke selv må føre bil. Når De er blevet modtaget på klinikken, vil vi dryppes dit øje flere gange med øjendråber, som udvider pupillen. Hvis De ønsker det, er der også mulighed for at få en beroligende tablet. 

Når De er klar til operation, vil De blive ført ind på operationsstuen. Operationen foregår i lokalbedøvelse med lokalbedøvende øjendråber, så der er ingen smerter forbundet med operationen. Det er vigtigt, at De slapper af og ligger stille under operationen, som foregår under mikroskop.

Operationstiden varer typisk 15-30 minutter, men regn med at bruge 1-2 timer i klinikken, da der er lidt forberedelsestid.
 
Efter operationen.

De må tage hjem umiddelbart efter operationen og der skal ikke bruges klap til øjet. De må bruge deres normale briller, hvis De ønsker det.  

Umiddelbart efter operationen er synet meget sløret, men det vil gradvis klare op, typisk i løbet af få dage, men det kan i nogle tilfælde tage flere dage. De første dage efter operationen kan der være lette smerter og ubehag fra øjet. Håndkøbsmedicin må gerne benyttes ved lette smerter. De kan eventuelt opleve tørhed eller grusfornemmelse i øjet i op til flere måneder efter operationen. Dette kan med fordel behandles med smørende øjendråber, som købes i håndkøb på apoteket. 

Hvordan skal man forholde sig efter operationen?

Det anbefales at tage den med ro og undgå større fysiske udfoldelser (gymnastik, havearbejde og lign.) den første uge efter operationen. Vi anbefaler at De holder 2 ugers pause med svømmehal og havbad efter operationen. De kan dog godt foretage almindelige daglige gøremål, gåture og tage brusebad. De må gerne bruge øjet og læse og se TV, med eller uden de gamle briller, som dog ofte ikke passer. 

Arbejde kan almindeligvis genoptages i fuldt omfang efter 1 uge, eller efter nærmere aftale med øjenlægen. 

Da såret i øjet ikke syes, er det vigtigt ikke at gnide sig i øjet de første 2 uger efter operationen. Skulle øjet løbe lidt i vand kan man forsigtig duppe vandet af med et rent stykke papir og ikke et lommetørklæde fra lommen. 

Alarmsymptomer

Komplikationer til grå stær operation er meget sjældne, men skulle det ske er det vigtigt at komplikationerne behandles tidligt. De skal derfor kontakte klinikken ved mistanke om komplikationer. Vi har et direkte nummer forbeholdt nyopererede patienter.

Uden for klinikkens åbningstid skal De kontakte lægevagten. Følgende symptomer er alarmsymptomer:

  • Kraftige tiltagende smerter
  • Tiltagende rødme
  • Tiltagende synssløring

Hvad med nye briller?

De vil opleve, at Deres gamle briller ikke passer længere og De vil som oftest kunne klare de fleste gøremål uden briller. Til læsning er der dog fortsat brug for briller, og der anbefaler vi almindelige håndkøbslæsebriller af styrken +2,0 D.

Hvis De synes at det er nødvendigt med mere permanente briller, bør De tidligst gå til optiker 1 måned efter den sidste operation. 

 

Vi håber De bliver glad for resultatet!