PATIENTINFORMATION

 

PERSONDATAFORORDNING

Klinikken håndterer dine personlige data i henhold til gældende lovgivning. En mere detaljeret beskrivelse af vores politik kan ses på dette link. 

Privatlivspolitik.pdf

 

PATIENTOPLEVET KVALITET

Klinikken foretog i august 2021 en spørgeskemaundersøgelse af patientoplevet kvalitet. Rapporten kan ses på nedenstående link. 

Patienttilfredshedsundersøgelse2021.pdf 

Klinikken foretog i marts 2017 en spørgeskemaundersøgelse af patientoplevet kvalitet. Rapporten kan ses på nedenstående link. 

Kvalitetsrapport.pdf

 

AKKREDITERING

Klinikken blev den 28.9.2021 akkrediteret og opnåede højst mulige vurdering på alle måleparametre.

Akkrediteringsrapporten kan ses på dette link:

Akkreditering.pdf

Klinikken blev den 19.1.2018 akkrediteret og opnåede højst mulige vurdering på alle måleparametre. Akkrediteringsrapporten kan ses på dette link. 

Akkreditering.pdf

 

KLAGEVEJLEDNING

Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået, eller har du oplevet et brud på dine rettigheder som patient.

https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

 

UTILSIGTET HÆNDELSE

Som patient eller pårørerende kan du rapportere om utilsigtede hændelser i sundhedssystemet herunder også den praktiserende øjenlæge. Rapportering kan ske på dette link.

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

 

COOKIEPOLITIK

Cookiepolitik på hjemmesiden