UNDERSØGELSER


Almindelig øjenundersøgelse
Efter tidsbestillingen laver personalet og evt. lægen en undersøgelsesplan, baseret ud fra dine symptomer og dine øvrige oplysninger. Når du ankommer til klinikken skal din ankomst registreres, enten ved at du selv fører dit sygesikringskort igennem vores ankomststander, eller ved at du henvender dig til vores sekretær. Du bedes herefter tage plads i venteområdet udenfor klinikken. Personalet vil efterfølgende kalde dig ind til undersøgelse. Typisk vil du få målt synsstyrke og brillestyrke samt få målt øjentrykket. I mange tilfælde skal øjnene efterfølgende dryppes for at udvide pupillen, hvorved lægen bedre kan se ind i øjet. Pupiludvidelse opnåes ca. 10-30 min efter du har fået dråberne. I den periode venter du i klinikkens venteværelse ind til lægen eller personalet kalder dig ind til yderligere undersøgelse.  Bemærk der skal gå 2-3 timer efter du har fået pupiludvidende dråber før du må køre bil igen.
 
Fotografering af øjenbaggrunden (fundusfoto)
Fotografering af øjenbaggrunden og øjets nethinde bruges ofte. Dels som dokumentation og dels som kontrol og diagnostisk af nethindens sygdomme herunder sukkersyge, alderesrelateret macula degeneration (AMD) samt grøn stær. Undersøgelsen foregår efter pupiludvidelse hvorefter der tages et billede af øjets nethinde. Der er kortvarig blænding efter undersøgelsen på grund af blitzlys. Undersøgelsen er ufarlig, men der skal gå 2-3 timer efter undersøgelsen før du må køre bil igen.
 
Computerassisteret synsfeltundersøgelse (perimetri)
Denne undersøgelse bruges til at undersøge øjnenes synsfelt og dermed orienteringssynet. Undersøgelsen anvendes ved mistanke og kontrol af grøn stær samt ved nervesygdomme, der påvirker øjets synsnerve. Undersøgelsen varer ca. 5-10 minutter og foregår på følgende måde: Et øje undersøges af gangen, hvorfor det andet øje tildækkes. Du placeres foran et kuppelformet apparat og skal fokusere på et centralt lys. Efterfølgende tændes små lyspletter i periferien med forskellig intensitet. Du skal så trykke på en kontakt, hver gang du fornemmer et lys i periferien, imens du hele tiden fokuserer på det centrale lys. Undersøgelsen kræver lidt tilvænning, hvorfor den ofte gentages de første gange.
 
Optisk koherens tomografi (OCT)
Denne undersøgelse bruges til at lave et detaljeret billede af nethindens og synsnervens opbygning. OCT benyttes ved lang række alvorlige øjensygdomme herunder AMD, sukkersyge, hul på nethindens gule plet, arvævsdannelse på nethinden, hævelser på nethinden samt ved vurdering af synsverven ved grøn stær. Undersøgelsen kan sammenlignes med et ekko-lod der undersøger havets bund med lydbølger. Ved OCT anvendes i stedet lys til at kortlægge og måle nethindens udseende. Der opnås herved et tværsnitsbillede af nethindens lag. Efter drypning af øjnene, mhp at udvide pupillen, placeres dit hoved på en hageholder så du lettere kan holde det stille. Undersøgelsen tager 1-2 minutter pr. øje og resultatet kan ses med det samme på skærmen. 
 
Opmåling af øjets dimensioner (biometri)
Denne undersøgelse benyttes forud for grå stær operationer og har til formål at opmåle øjets dimensioner og optiske egenskaber. Derved kan man regne ud hvilken styrke kunstlinse, der skal indopereres for at opnå størst mulig brillefrihed. Undersøgelsen foretages efter den almindelige øjenundersøgelse og foretages ved at dit hovede placeres på en hageholder, så du lettere kan holde det stille. Undersøgelsen tager 1-2 minutter pr. øje.