INFORMATION OM HENVISNINGSREGLER FOR GRÅ STÆR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi udfører mere end 3000 grå stær operationer om året i Vendsyssel Øjenklinik. Vi har en aftale med Region Nord, som indebærer, at vi kan behandle borgere fra regionen for grå stær vederlagsfrit hvis ventetiden på offentlig sygehus overstiger 1 måned. 

Hvis du er henvist til grå stær operation på Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital fra en praktiserende øjenlæge i regionen vil du på indkaldelsesbrevet blive orienteret om mulighederne for at blive omvisiteret.

Befordring til og fra klinikken

Der er kommet nye regler for befordring og befordringsgodtgørelse fra 1. januar 2019

Læs mere på Region Nordjyllands hjemmeside https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient/patientbefordring