INFORMATION OM HENVISNINGSREGLER FOR GRÅ STÆR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi udfører mere end 3000 grå stær operationer om året i Vendsyssel Øjenklinik. Vi har en aftale med Region Nord, som indebærer, at vi kan behandle borgere fra regionen for grå stær vederlagsfrit hvis ventetiden på offentlig sygehus overstiger 1 måned. 

Hvis du er henvist til grå stær operation på Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital fra en praktiserende øjenlæge i regionen vil du på indkaldelsesbrevet blive orienteret om mulighederne for at blive omvisiteret.

Befordring til og fra klinikken

Ved ansøgning om befordringsgodtgørelse i forbindelse med grå stær operation skal du gå ind på:

Region Nordjyllands hjemmeside https://befordring.rn.dk/home