Pernille Hyllen Sørensen, optiker

Pernille er uddannet optiker og har arbejdet i optikerfaget i 20 år.

Pernille startede i klinikken 1/11-23 og er ved at blive lært op i klinikkens procedurer.

Pernille skal primært arbejde i klinikkens ambulatorium samt lave forundersøgelser og kontroller ved grå stær operation.

 

Mette Rokkjær Sørensen, sygeplejerske
 

Mette har været sygeplejerske siden 2008 og har siden 2009 arbejdet i øjenambulatoriet på Aalborg Universitetshospital.

Mette arbejder i klinikkens ambulatorium, men assisterer også ved de forskellige operationer.

Mette har været ansat i klinikken siden opstarten i januar 2016.

 

Sanne Vinther, sygeplejerske
 

Sanne har været sygeplejerske siden 2007 og har siden arbejdet som operationssygeplejerske på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital. 

Sanne arbejder primært som operationssygeplejerske, men er også i klinikkens ambulatorium.

Sanne har været ansat i klinikken siden opstarten i januar 2016.

 

Gitte Bang Hjardemål, sekretær
 

Gitte er uddannet sundhedsservicesekretær i 2008 og har en diplomuddannelse i ledelse. Har 8 års bred erfaring fra almen lægepraksis med visitation, sekretærarbejde, regnskab og diverse sygeplejeopgaver.

Gitte varetager visitationsfunktion og alle øvrige administrative opgaver. Desuden er hun også at finde i ambulatoriet. 

Gitte er også tilknyttet klinikken i Slotsgade.

Gitte har været ansat i klinikken siden opstarten i januar 2016.

 

Pernille Ravn Nielsen, sygeplejerske
 

Pernille er uddannet sygeplejerske i 1997, og har tidligere arbejdet på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital, privathospital samt privatpraktiserende øjenlæge.

Pernille arbejder både i klinikkens ambulatorium og assisterer ved de forskellige operationer i Brønderslev. 

Pernille er tilknyttet vores afdeling i Slotsgade hver mandag, hvor hun assisterer ved operationer.

Hun har været ansat i klinikken siden 1/3 2019.

 

Anja Gudiksen Johansen, sekretær
 

Anja er uddannet som sundhedsservicesekretær i 2016. Hun har tidligere arbejdet som sekretær ved hudlæge.

Anja varetager visitationsfunktion og alle øvrige administrative opgaver. Desuden er hun også at finde i ambulatoriet.

Anja har været ansat i klinikken siden 1/11 2016.

 

Julie Mandal Moselund, Optiker
 

Julie er uddannet optiker og lægesekretær, og kommer fra en stilling på øjenafdelingen i Aalborg.

Hun startede i klinikken pr. 1/12 2020.

Julie arbejder 2 dage om ugen i vores klinik i Slotsgade, hvor hun bl.a. laver forundersøgelser, kontroller efter operation samt skyllerumsarbejde. 

Julie arbejder også i ambulatoriet i klinikken i Brønderslev.

 

Stephanie Stegenborg Bak, social og sundhedsassistent
 

Stephanie er uddannet social og sundhedsassistent i 2017 og har tidligere arbejdet på plejehjem og i respiratorisk team.

Hun startede i klinikken 1/2 2021 og er primært at finde i ambulatoriet i Brønderslev. Ligeledes assisterer hun også ved grå stær operation.

Stephanie er tilknyttet vores klinik i Slotsgade 2 dage om ugen, hvor hun laver forundersøgelser, kontroller efter operation og skyllerumsarbejde.

 

Lise Abildgaard, optiker
 

Lise er uddannet optiker og har arbejdet i optikerfaget.

Lise startede i klinikken den 1/1 - 2022 og veksler mellem klinikken i Slotsgade og klinikken i Brønderslev, hvor hun blandt andet foretager forundersøgelser inden grå stær operation samt kontroller. Ligeledes vil hun også være at finde i ambulatoriet. 

 

Karoline Troldborg, social og sundhedsassistent
 

Karoline er uddannet social og sundhedsassistent og kommer fra en stilling som assistent og sekretær i almen praksis.

Karoline startede i klinikken 1/8 2022 og varetager visitationsfunktion og alle øvrige administrative opgaver. Desuden er hun også at finde i ambulatoriet.