LASERBEHANDLINGER

LASERBEHANDLING AF EFTERSTÆR (YAG KAPSULOTOMI)

Efterstær kan opstå efter operation for grå stær. Man oplever typisk uklart, grumset eller sløret syn samt tiltagende lysfølsomhed – svarende til symptomerne ved grå stær.
 
Hvad er efterstær?
Ved en grå stær operation fjernes linsen i øjet og erstattes med en kunstig linse. Den kunstige linse placeres i den “gamle”  linsekapsel, som bevares under grå stær operationen.
Linsekapslen danner en naturlig tynd membran, der adskiller den kunstige linse fra øjets glaslegeme der ligger bag linsen.
Membranen kan over tid – fra måneder til år – blive tiltagende uklar og man har så udviklet efterstær.
 
Behandling af efterstær
Formålet med efterstær behandlingen er fjernelse af membranen. Dette gøres med en YAG laser. Efterstær behandlingen er ganske kort ca. 1 min per øjne, hvor uklarhederne umiddelbart forsvinder. Behandlingen er meget effektivt, og komplikationerne er sjældne.
 
Bedøvelse
Øjets slimhinde bedøves inden indgrebet med specielle øjendråber. Dråberne kan give en kortvarig forbigående svie, resten af operationen er smertefri.
 
Efter behandlingen
Der bruges pupiludvidende medicin, som påvirker øjnene 2-3 timer efter. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at køre bil lige efter behandling.
Synet bedres samme dag og bliver almindeligvis svarende til det resultatet du opnåede ved din grå stær operation. Brillestyrken ændres ikke som følge af behandlingen. Der er ingen forholdsregler efter behandlingen.

 
LASERBEHANDLING VED LUKKETVINKLET GRØN STÆR (YAG IRIDOTOMI)

Der findes forskellige typer af laserbehandling for grøn stær og til forebyggelse af grøn stær - afhængigt af, hvilket type grøn stær det drejer sig om.
 
Ved lukketvinklet glaukom er der trange pladsforhold i øjet. Det medfører at væsken inde i øjet ikke kan cirkulere normalt. Der dannes cirka 3 ml væske om dagen, væsken dannes bag regnbuehinden, løber ud igennem pupilåbningen og dræneres igennem afløbsssystemet i øjets kammervinkel. Trange afløbsforhold skyldes at regnbuehinden er presset frem og blokerer delvist afløbssystemet, hvor ved øjets tryk stiger. I værste fald kan afløbssystemet lukket helt til og man får den tilstand der hedder akut grøn stær. Dette er en akut øjensygdom, der viser sig med meget smertefuldt rødt øje og ubehandlet kan det medføre blindhed i løbet af kort tid (timer/dage). 
 
De trange afløbsforhold kan afhjælpes ved at brænde et lille hul i regnbuehinden (iridotomi) med en laserstråle. Denne type laserbehandling tilrådes som forebyggende behandling hos patienter med trange afløbsforhold for at nedsætte risikoen for udvikling af akut lukketvinklet grøn stær.
 
Behandlingen foregår ved at øjet først dryppe med en øjendråbe, der får pupillen til at trække sig sammen. Dråben virker efter cirka 30 min og kan medføre lidt hovedpine. Efterfølgende udføres behandlingen i et apparat, der ligner den normale spaltelampe. Under behandlingen påsættes en lille kontaktlinse på øjet, hvorfor der inden laserbehandlingen dryppes med bedøvende øjendråber. Behandlingen er hurtig at udføre (ca. 5 min) og giver ikke væsentlige smerter.
 
Efter laserbehandlingen er det nødvendigt at dryppe med øjendråber i ca. 1 uge for at forebygge irritation i øjet. Hvis man forud for laserbehandlingen anvender tryknedsættende øjendråber, skal man sædvanligvis fortsætte med det.
 
Synet bedres ikke ved laserbehandlingen, og enkelte patienter kan efter laserbehandlingen registrere en lille lysplet i synsfeltet på grund af det ekstra lys, som kommer ind i øjet gennem laseråbningen.
Enkelte patienter kan få smerter i øjet det første døgn efter lasebehandlingen, hvis den anvendte kontaktlinse har ridset hornhinden.  

 

LASERBEHANDLING VED ÅBENVINKLET GRØN STÆR (SLT)

Hvad er grøn stær?
Ved grøn stær (glaukom) er øjets synsnerve beskadiget. Symptomerne på grøn stær er i starten meget diskrete med blinde pletter i synsfeltet, senere ses indsnævring af synsfeltet og i de sværeste tilfælde blindhed.
Årsagen til grøn stær er ofte et for højt tryk i øjet, men andre faktorer så som synsnervens blodforsyning har formentlig også betydning for udvikling af sygdommen.
Har man først fået en skade på øjets synsnerve kan det ikke helbredes. Behandlingen af grøn stær har det formål at forhindre eller bremse skaderne på synsnerven.
 
Hvordan behandles grøn stær?
Behandlingen af grøn stær sigter mod at sænke øjentrykket hvilket bedrer blodcirkulationen i synsnerven. Behandlingen kan dels være tryknedsættende øjendråber eller laserbehandling. Såfremt det ikke er tilstrækkeligt kan operation komme på tale.
 
Laserbehandling for glaukom
Der findes forskellige typer laserbehandling for grøn stær afhængigt af typen af grøn stær.
Ved "almindelig" åbenvinklet grøn stær kan øjets afløbssystem (kammervinklen) behandles med  laserenergi (laser-trabekuloplastik), hvorved øjentrykket kan sænkes.
Behandlingen foregår ved at man sættter hovedet frem i et apparat, der ligner den normale spaltelampe. Øjenlægen sætter en kontaktlinse på øjet, og hermed får mulighed for at se øjets kammervinkel; efterfølgende gives ca. 100 laserspor
 
Behandlingen er smertefri, hurtig at udføre (5-10 minutter) og uden væsentlig risiko; men den virker desværre ikke effektivt nok hos alle, og effekten kan aftage med tiden.
Efter laserbehandlingen skal man fortsætte med at dryppe med sine eventuelt vanlige, tryknedsættende øjendråber.
Synet bedres ikke ved en laserbehandling og som ved alle andre behandlinger, kan der forekomme komplikationer; men det er sjældent. Enkelte patienter kan kortvarigt få trykstigning efter laserbehandlingen. Derfor gives der før laserbehandlingen en tryknedsættende tablet, og der dryppes med ekstra tryknedsættende øjendråber. Enkelte patienter kan få smerter i øjet det første døgn efter laserbehandlingen, hvis den anvendte kontaktlinse har ridset hornhinden.